ยาแนว


ชื่อสินค้า : กาวยาแนว"ไฮเซ็ม" สูตรป้องกันเชื้อรา

รหัส : -

ยี่ห้อ : ไฮเซ็ม

รุ่น : กาวยาแนว สูตรป้องกันเชื้อรา

ประเภท : กระเบื้องปูพื้น | FLOOR TILE

หน่วย : 1กก./ถุง(24ถุง/กล่อง)

ปริมาณ : 1-1.1 ตารางเมตร/1 กก(ถุง)

 


รายละเอียดทั้งหมดของสินค้า

ลักษณะและพื้นที่การใช้งาน 

สำหรับแนวร่องกระเบื้องบริเวณที่มีความอับชื้นสูง แสงแดดส่องไม่ทั่วถึง
ขนาดความกว้างของร่องกระเบื้อง 2.0-5.0 มม. ภายใน-ภายนอกอาคาร


ลักษณะการใช้งาน 

เพื่อให้กาวยาแนวได้มาตรฐานการใช้งานควรปฎิบัติตามขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด การยาแนวระหว่างรอยต่อกระเบื้อง ควรเว้นช่องว่างระหว่างกระเบื้องไว้ 2.0-5.0 มม. (สำหรับร่องเล็ก) และมากกว่า 5.0 มม. (สำหรับร่องกว้าง)
การยาแนวรอยต่อร่องกระเบื้องสามารถทำได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ควรแน่ใจว่ากระเบื้องเซ็ทตัวเรียบร้อยแล้ว 
อย่างไรก็ตามการยาแนวหลังจากปูกระเบื้องนานเกินไปจะทำให้แนวรอยต่อได้ยากเพราะร่องรอยต่อระหว่างกระเบื้องสะสมฝุ่นได้ง่าย อันเป็นสาเหตุให้กาวยาแนวไม่สามารถสัมผัสกับพื้นด้านล่างได้สมบูรณ์และหลุดร่อนออกมาในที่สุด

วิธีการใช้งาน

กาวยาแนว ไฮเซ็ม-สูตรป้องกันเชื้อรา(microkiller)

1.ทำความสะอาดพื้นผิวรอยต่อระหว่างกระเบื้อง อย่าให้มีฝุ่นหรือ คราบน้ำมัน
2.ผสมกาวยาแนวไฮเซ็มกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 3:1 (โดยปริมาตร) คนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทิ้งไว้ 8-10 นาที
3.ใช้เกรียงยางปาดตามแนวเฉียงเพื่ออุดรอยต่อร่องกระเบื้องจนเต็ม ทำความสะอาดกาวยาแนวส่วนเกินที่ติดบนกระเบื้องให้สะอาดด้วยผ้าหมาดๆ
หมายเหตุ: ถ้าผิวกระเบื้องหยาบ จะทำให้กาวยาแนวเกาะติดพื้นผิวได้ง่ายจึงควรรีบทำความสะอาดทันทีขณะยังเปียกอยู่ (โดยเฉพาะกาวยาแนวสีเข้ม) 
4.หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ทำความสะอาดกาวยาแนวส่วนเกินที่หลงเหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำอุ่น
  • กาวยาแนว ไฮเซ็ม สูตรป้องกันเชื้อรา
    ชื่อสินค้า:กาวยาแนว"ไฮเซ็ม" สูตรป้องกันเชื้อรา รหัส : - ยี่ห้อ : ไฮเซ็ม รุ่น :กาวยาแนวสูตรป้องกันเชื้อรา ประเภท :กระเบื้องปูพื้น | FLOOR TILE หน่วย :1กก./ถุง(24ถุง/กล่อง) ปริมาณ : ...

  • 197.gif
    เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาต...
Visitors: 38,534