ปูนราชสีห์(เขียว)

  • ใช้ได้ดีสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง ด้วยคุณสมบัติที่เหนียวลื่นยึดเกาะดีมีระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยืดหดตัวน้อย จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกง่ายดาย และเกิดความปราณีตตรงตามความต้องการในการทำงานที่แท้จริง นอกจากนี้ยังสามารถนำปูนซีเมนต์ตรา ราชสีห์เขียว ไปผสมทราย หิน และน้ำ เพื่อใช้ผลิตเป็นคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างที่ไม่ต้องการการรับกำลังอัดสูง เช่น ซีเมนต์บล็อค ท่อระบายน้ำ หรืองานโครงสร้างขนาดเล็กทั่วไป ได้อีก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 38,534