เหล็กเส้นฯ

 • บริษัทได้ใส่ใจและคัดเลือกสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย โดยจะมีกระบวนคัดสรรจากคุณภาพ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 และ มอก. 24-2548 อีกด้วย และที่สำคัญบริษัทมีการจำหน่ายให้กับทางหน่วยงานราชการจึงจำเป็นต้องเน้นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ
 • ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพของสินค้าและการบริการ ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ของบริษัท จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ก้าวต่อไปของบริษัทคือการก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายเหล็กเส้นของประเทศไทย และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

 • เหล็กข้ออ้อยมาตรฐาน มอก. 24-2548 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 มม. ถึง 40 มม. ความยาว 10 และ 12 เมตร ชั้นคุณภาพ SD 30, SD 40 และ SD 50 ส่วนประกอบทางเคมี ชั้นคุณภาพ ส่วน...

 • เหล็กเส้นกลมมาตรฐาน มอก. 20-2543 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 มม. ถึง 34 มม. ความยาว 10 และ 12 เมตร ชั้นคุณภาพ SR 24 ส่วนประกอบทางเคมี ชั้นคุณภาพ ส่วนประกอบทางเคม...

 • วายเมท.png
  วายเมช ขนาด 20x20 ซม. 2x25 ม. ขนาด 25x25 ซม. 2x25 ม.(Wire Mesh)มีทั้งแบบแผ่น และแบบม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เอนกประสงค์กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่นใช้ปูยึดกันคอนกรีตแตกด้านบนพื้นคอ...

 • เหล็กปลอก.jpg
  ขนาดเหล็กปลอก 10*25 ซม. 10*30 ซม. 10*35 ซม. 15*30 ซม. 15*35 ซม. เหล็กปลอกคือเหล็กรูปร่างกลมหรือสี่เหลี่ยมที่เอาไว้รัดรอบเสา เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเสาคอนกรีต แบ่งออกได้ 2 ชนิด ...

 • เหล็กกล่อง1.jpg
  เหล็กกล่องคือเหล็กรูปพรรณชิดหนึ่งแบบเป็นเหล็กกล่องสองแบบคือ เหล็กกล่องแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสและเหล็กกล่องแบนเหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube) เป็นเหล็กรูปพรรณ Structural St...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 38,019