เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อยมาตรฐาน มอก. 24-2548 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 มม. ถึง 40 มม. ความยาว 10 และ 12 เมตร ชั้นคุณภาพ SD 30, SD 40 และ SD 50

 

ส่วนประกอบทางเคมี

ชั้นคุณภาพ

ส่วนประกอบทางเคมีไม่เกินร้อยละโดยน้ำหนัก

คาร์บอน

แมงกานีส

ฟอสฟอรัส

กำมะถัน

คาร์บอน+แมงกานีส/6

SD 30
SD 40
SD 50

0.27
-
-

-
1.80
1.80

0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05

0.50
0.55
0.60

 

คุณสมบัติทางกล

ชั้นคุณภาพ

ความต้านแรงดึงสูงสุด
(กก./ตร.มม.)

ความต้านแรงดึงที่จุดคราก (กก./ตร.มม.)

ความยืด
(ร้อยละ)

การทดสอบดัดโค้งเย็น

มุมดัดโค้งเย็น

เส้นผ่านศูนย์กลาง

ของหัวกดชิ้นทดสอบ

SD 30

480 (49)

295 (30)

17

180

4 เท่า

SD 40

560 (57)

390 (40)

15

180

5 เท่า

SD 50

620 (63)

490 (50)

13

90

5 เท่า

 

 

ขนาดและน้ำหนักระบุ

ชื่อขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)

พื้นที่ภาคตัดขวาง (ตร.มม.)

น้ำหนัก (กก./ม.)

DB   6
DB   8
DB 10
DB 12
DB 16
DB 20
DB 22
DB 25
DB 28
DB 32
DB 36
DB 40

6
8
10
12
16
20
22
25
28
32
36
40

28.30
50.30
78.54
113.10
201.06
314.16
380.13
490.87
615.75
804.25
1017.88
1256.64

0.222
0.395
0.616
0.888
1.578
2.466
2.984
3.853
4.834
6.313
7.990
9.865


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 38,534